Liga Ochrony Przyrody

 

 

ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ,
JESTEŚMY JEJ CZĘŚCIĄ

 

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody dla klas O-III
powstało w październiku 2004 roku.

Opiekunem koła jest p. Aneta Kozak

  Zapraszamy