Historia

   Historia miejscowości
   Historia szkoły
   Dyrektorzy Szkoły Podstawowej


Historia miejscowości

 

 

     Najstarsze wzmianki o Jastkowie pochodzą z 1252 roku, kiedy to książę Bolesław Wstydliwy potwierdził opactwu benedyktynów w Sieciechowie własność wsi Jastków.

     Od XV wieku miejscowość była własnością szlachecką, dziedzictwem Grota herbu Rawa. W XIX wieku w skład dóbr ziemskich wchodziły wsie Jastków, Skorupniki oraz folwarki Jastków i Wygoda. W dobrach funkcjonowały browar i gorzelnia. W 1822 roku Jastków liczył 327 mieszkańców i 41 gospodarstw.

     Przez długi czas Jastków był w posiadaniu rodziny Budnych. Od 1896 roku majątek należał do Ignacego Budnego, który był także dziedzicem dóbr Niemce. Po śmierci Ignacego, Jastków przeszedł w ręce jego syna Nikodema Budnego.

 

 

     Najważniejszym i najbardziej znanym wydarzeniem historycznym wiążącym się z Jastkowem jest bitwa, która rozegrała się tu podczas I wojny światowej na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku. Żołnierze I Brygady podążający za wojskami rosyjskimi zatrzymali się wtedy na linii Barak – Jastków – Józefów.

 

 

     Wczesnym rankiem 31 lipca rozpoczęła się trwająca trzy dni bitwa. Polacy, ponosząc ogromne straty, wyparli Rosjan z pozycji, zmuszając ich do odwrotu.

     3 sierpnia 1915 roku zakończyły się walki pod Jastkowem. Straciło w nich życie 70 żołnierzy, a ponad 200 zostało rannych.

 

 

     Tu powstał cmentarz poległych Legionistów, na którym w 1931 roku odsłonięto pomnik. Gościem honorowym uroczystości w Jastkowie był prezydent RP Ignacy Mościcki.

 

 

     W czasie II wojny światowej w Pałacu Budnych w Jastkowie Niemcy urządzili Liegenschaft, czyli majątek pracujący na rzecz III Rzeszy. Przez krótki czas na terenie Jastkowa istniał także żydowski obóz pracy. Działała na tym obszarze partyzantka – Oddziały Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich. Najbardziej znany był oddział AK dowodzony przez Aleksandra Szarkisowa ps. „Szaruga”.

     Wielu mieszkańców Jastkowa  pracowało w konspiracji, pomagało partyzantom, zbiegom, uciekinierom. Niektórzy ponieśli śmierć niosąc pomoc i walcząc o wolną ojczyznę.

     Dziś Jastków jest siedzibą władz gminy. Działają tu różne instytucje mające na celu udogodnienie życia jej mieszkańców. Są to np: Bank Spółdzielczy, Ośrodek Zdrowia, Gminna Biblioteka Publiczna oraz wiele firm o różnym charakterze działania. Miejscowość ma dobre połączenie komunikacyjne z Lublinem.

     W 1990 roku gmina przyjęła status gminy ekologicznej, a w 1994 roku została oceniona jako trzecia w kraju pod względem realizacji proekologicznego programu rozwoju.

     Zadbano o rozbudowę kotłowni gazowych, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. W szkołach realizowane są programy edukacyjno–ekologiczne.

 


Historia szkoły

     Szkoła w Jastkowie powstała w niezwykłych okolicznościach. W 1924 roku miały miejsce uroczystości mające na celu "złożenie hołdu poległym towarzyszom doli i niedoli legionowej". Z tej okazji spotkali się w Jastkowie uczestnicy bitwy wraz z Józefem Piłsudskim. Podczas tego spotkania zrodziła się myśl „trwałego uczczenia pamięci poległych legionistów”. Postanowiono wtedy wybudować specyficzny pomnik – szkołę; „widomy dowód pamięci legionistów poległych na polach Jastkowa".

     W 1927 roku Rada Gminy Jastków podjęła uchwałę o rozpoczęciu budowy szkoły obok cmentarza Legionistów.

     11 listopada 1928 roku mieszkańcy postanowili opodatkować swoją ziemię i zobowiązali się do pracy podczas budowy szkoły. Następnie Rada Gminy powołała Komitet Budowy Szkoły, w skład którego wchodzili przedstawiciele społeczności gminy Jastków.

     Budowę rozpoczęto w 1929 roku i kontynuowano do października 1930 roku, kiedy to szkoła została oddana do użytku.

 

 

     4 czerwca 1931 roku w obecności prezydenta RP Ignacego Mościckiego odsłonięto pomnik poległych i dokonano poświęcenia sztandaru szkoły.

 

 

     W latach 70–tych do starego budynku dobudowano nowy, z salą gimnastyczną. Przez długi czas mieściła się tu tylko szkoła podstawowa. W latach 80–tych przez 10 lat w starym budynku działały szkoły zawodowe, funkcjonujące przy MPK w Lublinie.

     Lata 90–te przyniosły kolejne zmiany i w starym budynku znalazło siedzibę Liceum Ogólnokształcące, tworzące ze Szkołą Podstawową Zespół Szkół Ogólnokształcących. Dzisiaj po kolejnej reformie edukacji w budynkach funkcjonują Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki oraz Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego.

 

 

     W szkole można zobaczyć pamiątki takie jak: Sztandar Szkoły Powszechnej – którego ojcem chrzestnym był sam prezydent Mościcki, Kronikę z lat 1930–1949, Księgę Pamiątkową, do której wpisywali się ludzie odwiedzający Cmentarz Legionistów i Szkołę – Pomnik. Zachowało się wiele świadectw i zdjęć z tamtych lat. Wszystko to można zobaczyć w sali historycznej, gdzie zorganizowano małą wystawę poświęconą historii szkoły i bitwy.

 


Dyrektorzy Szkoły Podstawowej

 
     W przeciągu isnienia szkoły kierowało nią kilku dyrektorów. Dbali oni o sumienną, systematyczną realizację podstawowych zadań szkoły, byli otwarci na potrzeby i inicjatywy uczniów. Podejmowali wielostronne działania na rzecz poprawy warunków pracy i nauki. Dokładali też wszelkich starań, by wzbogacać bazę dydaktyczną szkoły o nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.

 

Sulma Mieczysław
Grzebalski Bolesław
Prynkiewicz Tadeusz
Michno Piotr
Górecki Marian
Rola Bolesław
Kępiński Andrzej
Sadawa Jerzy
Depta Ewa
1930-1938
1938-1939
1944-1961
1961-1972
1972-1985
1985-1986
1986-1992
1992-2002
od 2002r.