Kadra

   Grono Pedagogiczne 2016/2017

 

Grono w roku szk. 2009/2010

Grono Pedagogiczne

 

 

Grono w roku szk. 2007/2008

Grono Pedagogiczne

 

 

Grono w roku szk. 2005/2006

Grono Pedagogiczne

 

Grono Pedagogiczne
w roku szkolnym 2016/2017:

 

   Edukacja przedszkolna

 • Dudziak Teresa
 • mgr Łoboda Sylwia
 • mgr Marcowska Katarzyna
 • mgr Tes Alina

   Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Dawidziuk Urszula
 • mgr Drozd Bożena
 • mgr Kania Monika
 • mgr Kozak Aneta
 • mgr Maleszyk Ewa
 • mgr Rejmak Dorota
 • mgr Szewczyk Magdalena
 • mgr Ustupska Grażyna

  Język polski

 • mgr Klimowicz Ewa
 • mgr Zielińska Monika

  Język angielski

 • mgr Brzozowska Ewa
 • mgr Kowalczuk Magdalena
 • mgr Rola Joanna

  Historia i społeczeństwo

 • mgr Ducin Anna

  Matematyka

 • mgr Guz Wioletta
 • dr Woźniak Maria Grażyna

  Przyroda

 • mgr inż. Depta Ewa
 • mgr Pochroń Agnieszka

  Plastyka

 • mgr Dudek Maria

  Zajęcia teczniczne

 • mgr Podkościelna Anna

  Muzyka

 • mgr Wszelaka Katarzyna

  Zajęcia komputerowe

 • mgr Guz Wioletta

  Wychowanie fizyczne

 • mgr inż. Podkościelna Anna
 • mgr Żuk Mirosława

  Religia

 • mgr Derkacz Anna
 • mgr Włodarczyk Jan

  Etyka

 • mgr Dawidziuk Urszula
 • mgr Drozd Bożena

  Wychowanie do życia
  w rodzinie

 • mgr Wszelaka Katarzyna

  Pedagog

 • mgr Brandt-Zielińska Barbara

  Zajęcia rewalidacyjne

 • mgr Brzuska Jadwiga

  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

 • mgr Góźdź Sylwia

  Biblioteka

 • mgr Kotyra Anna

  Świetlica

 • mgr Brandt-Zielińska Barbara
 • mgr Brzozowska Ewa
 • mgr Guz Wioletta
 • mgr Kowalczuk Magdalena
 • mgr Lender Renata
 • mgr Łoboda Sylwia
 • mgr Kania Monika
 • mgr Maleszyk Ewa
 • mgr Marcowska Katarzyna
 • mgr Pochroń Agnieszka
 • mgr Podkościela Anna
 • mgr Szewczyk Magdalena
 • mgr Tes Alina
 • mgr Wolak Agnieszka
 • dr Woźniak Maria Grażyna
 • mgr Zielińska Monika

 

Pracownicy administracji i obsługi
w roku szkolnym 2016/2017:

 • Biedacha Anna
 • mgr Chyż Joanna
 • Dec Krystyna
 • Iwan Elżbieta
 • Janusz Małgorzata
 • Karpińska Bożena
 • mgr inż. Kot Remigiusz
 • Kozak Bożena
 • mgr Lalak Aneta
 • Łoboda Barbara
 • Nowomiejski Piotr
 • Popko Agata
 • inż. Pruchniak Katarzyna
 • Rudzik Jadwiga
 • Stępniak Paulina
 • Środa Jadwiga
 • Tes Ryszard