Aktualności

 

 

  Nowa strona internetowa:

   www.spjastkow.wordpress.com

 

 

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

  Podręczniki

1. Przypominamy, że w roku szkolnym 2017/2018 rodzice uczniów z klas I-VII NIE KUPUJĄ podręczników ani zeszytów ćwiczeń.

 

2. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych kupują:

Dzieci 5-letnie i 6-letnie:
"Kolorowy start z plusem"
Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska
wyd. MAC

Dzieci młodsze:
"Kolorowy start" (pakiet różowy)
Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska
wyd. MAC

Język angielski:
"Angielski dla zerówek. Karty pracy"
Patricia Acosta, Angela Padron
wyd. Macmillan

Religia:

Podręczniki zostaną zakupione we wrześniu przez nauczyciela religii.

 

  Zapisy do oddziałów przedszkolnych - informacje Dyrektora Szkoły

 

   Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka spoza terenu Gminy Jastków oraz oświadczenia rodziców:

  

 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w SP im. T. Kościuszki w Jastkowie:

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w SP im. T. Kościuszki w Jastkowie oraz oświadczenia Rodziców:

  

 

Karta zgłoszenia dziecka z oddziału przedszkolnego do świetlicy:

 

 UWAGA! Wszystkie dokumenty w wersji papierowej można otrzymać w sekretariacie szkoły (7:30-13:30)

 

 

  Zapisy do klas I - informacje Dyrektora Szkoły

 

   Rekrutacja do klas I

 

 Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem naszej szkoły oraz oświadczenia rodziców:

  

 

 Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie naszej szkoły oraz oświadczenia rodziców:

  

 

Karta zgłoszenia dziecka z klasy I do świetlicy:

 

 UWAGA! Wszystkie dokumenty w wersji papierowej można otrzymać w sekretariacie szkoły (7:30-13:30)

 

 

  Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2016/2017:

 

  ODWOZY 2016/2017:

 

  Regulamin dowożenia:

 

  Regulamin świetlicy szkolnej: