Dyrekcja Szkoły Podstawowej

Dyrektor

mgr inż. Ewa Depta

Wicedyrektor

mgr Joanna Rola